Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia pielęgniarki i położne z krajów trzecich otrzymają prawo wykonywania zawodu w Polsce już po półrocznym stażu. Oznacza to skrócenie czasu przygotowania do pracy co najmniej o połowę. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce.
Obecnie przedstawiciele tych zawodów, nawet gdy mają najwyższe kwalifikacje, muszą odbyć roczny staż w szpitalu na różnych oddziałach. Do tego osoby, które miały przerwę w zawodzie powyżej 5 lat w ciągu 6 kolejnych lat, poza rocznym stażem musiały odbyć półroczne przeszkolenie. Teraz wszystkich będzie obowiązywać wyłącznie staż sześciomiesięczny.
Czy to coś zmieni? Na razie zainteresowanie podjęciem pracy pielęgniarki w Polsce było małe. Np. w 2015 r. na stażu adaptacyjnym było tylko 45 osób spoza UE, a na przeszkoleniu tylko jedna. –Ułatwienie zaproponowane przez resort powinno wpłynąć korzystnie na chęć podjęcia zatrudnienia w polskiej ochronie zdrowia – ocenia Jerzy Gryglewicz, ekspert z Uczelni Łazarskiego. Dodaje jednak, że nie wiadomo, czy nowe przepisy pomogą zaspokoić potrzeby pod względem opieki pielęgniarskiej, wykazane m.in. w mapach potrzeb zdrowotnych. Powód? Otóż zależy to od wielu innych aspektów, m.in. gotowości do migracji Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan, którym najłatwiej pokonać bariery językowe, a także oferowanych im zarobków.
Rozporządzenie będzie również określać ramowy program stażu adaptacyjnego na poszczególnych oddziałach, sposób i tryb jego odbywania i zaliczenia, a także warunki, jakie powinna spełniać placówka organizująca tego typu szkolenie.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji