Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa zakłada uzupełnienie standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Słuchacze studiów I stopnia zdobędą kompetencje zawodowe potrzebne do wystawiania skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych oraz recept na leki, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich.
Z kolei na studiach II stopnia zdobędą umiejętności potrzebne do przepisywania leków zawierających określone substancje czynne oraz środki spożywcze, w tym wystawiania na nie recept oraz ordynowania określonych wyrobów medycznych. Osoby, które obecnie kształcą się na tym etapie, będą miały możliwość uzupełnienia kwalifikacji z programu studiów I stopnia (wypisywanie recept).
Ministerstwo Nauki zaproponowało też zmiany w uzyskiwaniu kwalifikacji potrzebnych w zawodzie diagnosta laboratoryjny. Opisuje je projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna. Określa on jednolite standardy kształcenia na tym fakultecie dla wszystkich uczelni. Ukończenie tylko takich studiów będzie uprawniało do podjęcia pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego.
Zgodnie z nowymi zasadami uczelnie będą kształcić od roku akademickiego 2016/2017.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji