Mój siedmioletni syn cierpi na nawracające nieżyty dróg oddechowych. Kiedy jedno przeziębienie się kończy, zaczyna następne. Lekarz sugerował, by wysłać go na turnus do sanatorium, ale ja się waham – pisze pani Aleksandra. – Jak wygląda leczenie sanatoryjne dzieci i czy rodzice płacą za pobyt, jeśli dziecko otrzymało skierowanie na kurację
Na uzdrowiskowe leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne mogą być kierowane dzieci, które ukończyły 3 lata. Jeśli mają od 3 do 6 lat, są kierowane na kurację pod opieką rodzica lub same. Jeżeli jadą same, to w ramach leczenia szpitalnego dla dzieci. Natomiast dzieci starsze, jak syn pani Aleksandry, kierowane są bez opieki. W tym przypadku rodzice mogą samodzielnie zorganizować sobie pobyt w placówce, do której dziecko zostało skierowane. Turnus trwa 21 dni, ale opiekunem w tym czasie nie musi być stale ta sama osoba. W każdym przypadku leczenie sanatoryjne dzieci (do ukończenia 18. roku życia lub 26, jeśli się uczą lub studiują) jest bezpłatne. Opiekunowie natomiast ponoszą pełną odpłatność za pobyt. Koszt zależy od cen w konkretnej placówce – na ogół zamyka się między 1,5 a 2 tys. zł. Jeśli opiekunowie chcą przy okazji skorzystać z zabiegów sanatoryjnych, to także odpłatnie i po konsultacji z lekarzem.
Dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum kierowane są do sanatorium przez cały rok, młodzież ponadgimnazjalna tylko podczas ferii i wakacji. W trakcie roku szkolnego dzieci i młodzież mające obowiązek szkolny biorą udział w lekcjach, a po kuracji otrzymują zaświadczenie wraz z wykazem ocen – także z zachowania. Młodzi kuracjusze mają również zapewnione zajęcia i opiekę w czasie wolnym od lekcji i zabiegów.
Warto wiedzieć
Sanatoria dla dzieci znajdują się w następujących uzdrowiskach: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice Śląskie-Zdrój, Czerniawa, Goczałkowice-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Kołobrzeg, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Rabka, Rymanów-Zdrój, Szczawno, Wieniec-Zdrój.
Podstawa prawna
Art. 16 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 651). Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2027).