Pacjenci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają otrzymać dodatkowe świadczenia. Projekt ustawy w tym zakresie ma być gotowy już za kilka miesięcy.
– Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej będzie gwarantowała wszystkim obywatelom dostęp do lekarza rodzinnego, i to nie tylko jako osoby, ale całej instytucji, czyli zespołu profesjonalistów: lekarza, pielęgniarki, położnej oraz dietetyka – zdradza minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Teraz o zespole trudno mówić, bo każdy ma osobny kontrakt z NFZ.
Szef resortu zdrowia zapowiada, że za miesiąc poznamy ogólne kierunki zmian, potem zostaną one przekute w założenia ustawy. A przed wakacjami lub w ich trakcie powinien być już gotowy projekt regulacji.