Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński powiedział IAR, że chodzi przede wszystkim o uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. karty DILO. Według niego, nie będzie powielania informacji medycznych w karcie, gdyż do niej dołączana jest cała dokumentacja.

Wiceminister chciałby, aby karta była dokumentem elektronicznym, tzn. żeby lekarze nie wypełniali jej ręcznie. Zaznaczył, że będzie można ją wydrukować, jeśli będzie taka potrzeba. Uproszczony będzie również sposób funkcjonowania konsyliów tak, aby łatwiej można było je zwoływać.

Leczenie paliatywne oraz hospicyjne będzie zwolnione z obowiązujących obecnie limitów. Podkreślił, że nieuleczalnie chorzy nie powinni czekać na opiekę medyczną, dlatego leczenie powinno być finansowane od razu, tak jak onkologiczne, które jest bezlimitowe.

Pakiet onkologiczny wprowadzono 1 stycznia 2015 roku. Miał on poprawić sytuację chorych na raka i przyspieszyć ich leczenie. Jest krytykowany przez lekarzy onkologów.