Zapalenie płuc jest jednym z najgroźniejszych powikłań zakażeń u dzieci i w ubogich krajach - podaje UNICEF. Marek Krupiński, szef UNICEF Polska podkreśla,
że w Afryce Subsaharyjskiej i Azji zapalenie płuc powoduje więcej zgonów małych dzieci niż malaria, AIDS i gruźlica łącznie. Według podsumowań za 2013 rok zapalenie płuc było przyczyną śmierci ponad 940 tysięcy dzieci, większość z nich nie dożyła drugiego roku życia.

Jak podkreśla Marek Krupiński, do śmiertelności dzieci z powodu zapalenia płuc przyczynia się słaby dostęp do niezbędnych antybiotyków oraz brak wiedzy na temat rozprzestrzeniania się chorób. UNICEF organizuje kampanie informacyjne i profilaktyczne, zarówno dla dzieci jak i matek. Jak podkreśla, są to najczęściej programy edukacyjne, które mogą zdziwić Europejczyków, bo polegają na najprostszych informacjach o konieczności mycia rąk i szerzeniu wiedzy o zależności między higieną a unikaniem zakażeń mogących zakończyć się śmiercią.

UNICEF prowadzi kampanie edukacyjne, ale tez buduje szpitale i finansuje szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom powodującym śmiertelne choroby. Organizacja apeluje o wpłaty na ten cel . Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.unicef.pl.