Znalazłam niezrealizowaną receptę i szybko poszłam do apteki, bo wydawało mi się, że jest ważna miesiąc. Niestety spóźniłam się o jeden dzień, a pani w aptece była nieprzejednana i nie wydała mi leków. Twierdziła, że przepisy jej na to nie pozwalają – skarży się pani Anna. – Czy miała rację – pyta.
Przepisy przewidują różne terminy ważności recept, a zależą one od rodzaju przepisanego przez lekarza medykamentu. Jednak podstawowy okres wynosi 30 dni. Nie miesiąc, bo ich długość jest różna, ani uwzględnianie wyłącznie dni roboczych, omijając święta lub weekendy. Po prostu są to 30 dni kalendarzowe. Do obliczenia terminu realizacji recept stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zatem okres ważności biegnie od następnego dnia po wystawieniu. Kwiecień ma 30 dni, więc receptę wystawioną 10 kwietnia wykupimy jeszcze 10 maja, ale receptę z datą 10 marca, który liczy 31 dni, zrealizujemy tylko do 9 kwietnia.
Reklama
Trzeba także pamiętać o czymś takim, jak brak danego leku lub jego dostępność nie w takiej ilości, w jakiej został przepisany. Jeśli apteka zamówi brakujące opakowanie i po odbiór przyjdziemy następnego dnia (jeszcze gorzej, gdyby to był weekend lub święto), recepta może stracić ważność. Nie można bowiem zapłacić za lek, którego „nie widzi komputer”, lecz dopiero tego dnia, gdy jest on wydawany. Również 30 dni jest na zrealizowanie recepty na lek recepturowy i w tym przypadku szczególnie trzeba pilnować terminu, bowiem apteka ma obowiązek sporządzić taki medykament w ciągu 48 godzin od momentu przyniesienia recepty, a składników może w tym momencie brakować. I pojawi się problem.

Reklama
Są też wyjątki od reguły. Recepta na antybiotyki stosowane doustnie i w postaci zastrzyków ważna jest tylko 7 dni. Natomiast gdy antybiotyk ma postać maści, jest w płynu lub w kroplach, nadal obowiązuje termin 30-dniowy.
Kolejną grupą są leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane dla pacjenta z zagranicy. Wtedy recepta jest ważna 120 dni od daty jej wystawienia. Zaś 90 dni mamy na wykupienie preparatów immunologicznych wytwarzanych dla pacjenta.
W przypadku tzw. recept odroczonych lekarz ma prawo wystawić do trzech sztuk na następujące po sobie okresy stosowania (przy receptach na środki antykoncepcyjne do sześciu na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie sześciu miesięcy). 30-dniowy termin liczy się od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. To najkorzystniejsza opcja, bowiem nie trzeba od razu płacić za wszystkie, lecz realizować je sukcesywnie.
Podstawa prawna
Par. 8 ust. 3, par. 17 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 63).
Art. 111 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 293).