Piotr Warczyński z Ministerstwa Zdrowia zapowiedział kolejne zmiany w pakiecie onkologicznym, który obowiązuje od początku 2015 r. Przypomniał, że w ostatnim czasie m.in. uelastyczniono skład konsyliów lekarskich, a także zmieniono wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Resort planuje m.in. uprościć kartę DiLO oraz zmienić wskaźniki wykrywalności nowotworów w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiany w pakiecie będą przeprowadzane również na poziomie ustawowym.

"Bardzo ważną zmianą będzie bezlimitowe rozliczanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także cały moduł - wiążący się zarówno z opieką paliatywną i hospicyjną, ale nie tylko - dotyczący leczenia bólu" - dodał wiceminister. W informacji przekazanej senatorom wpisano, że propozycje zmian w tym zakresie zostaną przekazane w najbliższych tygodniach.

Wiceminister podsumował również realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, który trwał w latach 2006-2015. Na program ten corocznie przeznaczano ok. 250 mln zł.

W efekcie programu wzrosła zgłaszalność na badania cytologiczne z 12 proc. w 2006 r. do ponad 44 proc. w 2014 r., a także na badania mammograficzne z 23 proc. do 47 proc. Resort zwraca uwagę, że dane te nie uwzględniają badań wykonywanych w placówkach prywatnych.

Wykonano także ponad 384 tys. badań kolonoskopowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego i kupiono 321 endoprotez onkologicznych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach programu kupiono np. tomografy komputerowe i rezonanse magnetyczne, a także doposażono kliniki i oddziały torakochirurgii.

Warczyński przypomniał, że na lata 2016-2024 przyjęto kolejny Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na jego realizację każdego roku również będzie przeznaczanych do 250 mln zł.

Wiceminister powiedział, że program ten obecnie jest "nieco modyfikowany". Z informacji przekazanej senatorom wynika, że resort pracuje nad szczegółowym zestawieniem zadań, które będą realizowane w 2016 r.

Warczyński powiedział, że nowy program bardziej niż poprzedni kładzie nacisk na promocję zdrowia i profilaktykę oraz wykrywanie nowotworów. Podkreślił, że w ramach tego programu będą prowadzone badania w kierunku wczesnego wykrywania nie tylko raka jelita grubego, piersi i szyjki macicy, ale również raka płuc.

"Dużą częścią tego programu będzie moduł genetyczny, gdzie będziemy mieli położony nacisk na diagnostykę molekularną i genetyczną w opiece onkologicznej" - dodał wiceminister.

Z informacji MZ wynika, że w 2012 r. w Polsce zdiagnozowano 164,1 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (23,6 tys.) i śląskim (20,7 tys.), a najmniej w województwach opolskim (4 tys.) i lubuskim (4,4 tys.).

Najczęściej rozpoznawane są nowotwory złośliwe płuc, nowotwory piersi, gruczołu krokowego, jelita grubego i pęcherza moczowego. Łącznie stanowiły one około połowy wszystkich nowotworów zdiagnozowanych w 2012 r.

Nowotwory najczęściej były wykrywane w II lub IV stadium zaawansowania choroby. Najwcześniej (w I i II stadium) diagnozowano nowotwory tarczycy i trzonu macicy, a najpóźniej (w IV stadium) – nowotwory trzustki, wątroby oraz przełyku.