Mam orzeczoną niepełnosprawność ze względu na problemy ze słuchem – pisze pan Patryk. – Czy zakup aparatu słuchowego oraz baterii do niego, a także ewentualne koszty naprawy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – pyta czytelnik.
Tak. Wynika to z art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wyjątkiem jest sprzęt gospodarstwa domowego.
Zakupiony przez pana Patryka aparat słuchowy spełnia te warunki. Jest bowiem urządzeniem, którego typ, rodzaj i budowa opiera się na indywidualnym doborze. Uwzględnia zwłaszcza stopień ubytku słuchu, zdolności manualne, a także karnację i kolor włosów osoby, dla której jest przeznaczony. Ponadto ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Można też odliczyć naprawy oraz koszty baterii, co wynika wprost z przywołanego przepisu. Możliwość uwzględnienia w rocznym rozliczeniu tego ostatniego wydatku potwierdzają organy podatkowe, np. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji z 5 listopada 2015 r. (nr IPTPB2/4511-488/15-2/PK. Dyrektor wyjaśnił, że częścią składową aparatu słuchowego jest system zasilania w postaci baterii. Ich brak powoduje, że urządzenie jest niekompletne, a co za tym idzie, nie spełnia swojej funkcji. Oczywiście podstawowym warunkiem, który pozwala odliczyć takie wydatki, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (z ulgi nie może skorzystać każdy, kto kupi aparat słuchowy). Ten warunek czytelnik spełnia.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).