Ratownicy medyczni mogą być już oficjalnie zatrudniani m.in. w transporcie sanitarnym, wojsku, ratownictwie górskim czy do zabezpieczania imprez masowych.
Umożliwiła to nowelizacja z 25 września ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1887). Wcześniej mogli wykonywać zawód tylko w karetkach i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie zakres ich uprawnień poza systemem PRM, bo ma to określić projekt rozporządzenia, nad którym pracuje minister zdrowia.
Reklama
Jednak bez względu na to, w jakim miejscu i jakiej będą udzielać pomocy, muszą ją dokumentować. Pracując w karetce, wypełniają kartę medycznych czynności ratunkowych i ten dokument pozostanie obowiązujący. Świadczenia zdrowotne wykonywane poza systemem będą odnotowywać w odrębnym dokumencie – karcie indywidualnej ratownika medycznego. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa jej wzór. Ratownik zapisze w niej m.in. rozpoznanie, czynności ratunkowe oraz dalsze postępowanie z pacjentem. – Dokument jest wzorowany na dotychczasowej karcie medycznych czynności ratunkowych. Różni się graficznie i będzie mniej szczegółowy – zauważa Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.
Nową kartę ratownicy będą stosować od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne