Ratownicy medyczni mogą być już oficjalnie zatrudniani m.in. w transporcie sanitarnym, wojsku, ratownictwie górskim czy do zabezpieczania imprez masowych.
Umożliwiła to nowelizacja z 25 września ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1887). Wcześniej mogli wykonywać zawód tylko w karetkach i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie zakres ich uprawnień poza systemem PRM, bo ma to określić projekt rozporządzenia, nad którym pracuje minister zdrowia.
Jednak bez względu na to, w jakim miejscu i jakiej będą udzielać pomocy, muszą ją dokumentować. Pracując w karetce, wypełniają kartę medycznych czynności ratunkowych i ten dokument pozostanie obowiązujący. Świadczenia zdrowotne wykonywane poza systemem będą odnotowywać w odrębnym dokumencie – karcie indywidualnej ratownika medycznego. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa jej wzór. Ratownik zapisze w niej m.in. rozpoznanie, czynności ratunkowe oraz dalsze postępowanie z pacjentem. – Dokument jest wzorowany na dotychczasowej karcie medycznych czynności ratunkowych. Różni się graficznie i będzie mniej szczegółowy – zauważa Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.
Nową kartę ratownicy będą stosować od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne