Pani Helena jest już w starszym wieku, ma kłopoty z chodzeniem. Otrzymała od lekarza skierowanie na ćwiczenia usprawniające do poradni rehabilitacyjnej. Od razu poszła zapisać się na ćwiczenia. Cóż z tego, kiedy przychodnia nie prowadzi zapisów do końca roku. Co mam zrobić – zastanawia się kobieta. – Przecież moje skierowanie straci ważność, nim przychodnia wznowi zapisy– martwi się czytelniczka.
Generalną zasadą jest, że skierowanie jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ważność do czasu zrealizowania zaleconych procedur, np. do ustalenia terminu konsultacji u specjalisty lub terminu przyjęcia do szpitala. Ale i później jest ważne tak długo, jak długo aktualne są przyczyny wydania skierowania, czyli utrzymuje się problem, a lekarz specjalista wyznacza kolejne terminy wizyt.
Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki. Przez 18 miesięcy zachowuje ważność skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (po upływie tego czasu niezbędna jest jego weryfikacja), przez 14 dni – skierowanie do szpitala psychiatrycznego, a – co ważne dla naszej czytelniczki – skierowanie do poradni rehabilitacji (wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest aktualne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. Jest zatem nadzieja, że pani Helenie uda się dostać na ćwiczenia po nowym roku, gdy przychodnia wznowi zapisy. Może też poszukać takiej placówki, w której kolejka jest krótsza.
Tu jednak ważna uwaga: skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych (wystawione już przez lekarza specjalistę rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu) jest ważne tylko 30 dni. W tym terminie trzeba koniecznie zarejestrować je w zakładzie rehabilitacji. Po zarejestrowaniu można czekać w kolejce dłużej. Jeżeli rejestracja się nie powiedzie, trzeba będzie wrócić do lekarza specjalisty po przedłużenie skierowania.
Ważne
Pacjent, który zarejestruje się w poradni specjalistycznej (np. przez telefon), ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Inaczej straci kolejkę
Podstawa prawna
Art. 57, art. 59 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).