Samorząd terytorialny wyposaży gabinet pielęgniarski w szkole. Taki obowiązek nakłada na niego nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1640), która wchodzi dziś w życie.
Pielęgniarki medycyny szkolnej mogą zawierać samodzielne kontrakty z NFZ na prowadzenie gabinetów w szkołach. Od lat nie był jednak uregulowany problem odpowiedzialności za ich wyposażenie oraz potrzebne remonty. Przepisy mówiły tylko tyle, że szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z takiego miejsca. Wiele samorządów ograniczało się do udostępnienia pielęgniarkom pomieszczeń na gabinety, ale same musiały je wyremontować i wyposażyć. To była bariera, która hamowała rozwój szkolnych gabinetów.
– Trudno, żeby pielęgniarka remontowała pomieszczenie za własne pieniądze, nie mając przy tym pewności, czy po roku lub dwóch nie straci kontraktu z NFZ – podkreśla Joanna Walewander z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Obowiązująca od dziś nowelizacja wprowadziła zmiany do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Teraz przepisy mówią wprost, że za wyremontowanie i dostosowanie szkolnego gabinetu do wymogów prawa odpowiada samorząd terytorialny. Gminy od 1 września 2016 r. będą musiały zapewnić pielęgniarkom nie tylko pomieszczenia, ale też sprzęt.
Nowela wprowadza też kilka innych istotnych zmian. Zgodnie z ustawą pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w czasie ostatnich 6 lat, a zamierza do niego powrócić, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Musi także odbyć przeszkolenie trwające maksymalnie 6 miesięcy. Ten czas nie był jednak dotychczas wliczany do okresu wykonywania zawodu.
– Zdarzało się, że pielęgniarka po odbyciu przeszkolenia nie znajdowała od razu pracy. Po trzech miesiącach znowu powstawał obowiązek odbycia przeszkolenia. To było bardzo duże utrudnienie dla osób, które miały przerwę w wykonywaniu obowiązków – podkreśla Joanna Walewander. Obecnie czas przeszkolenia będzie wliczany do wykonywania zawodu. ©?
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy wchodzi dziś w życie