– Uważam za niedopuszczalne stosowanie tipsów, malowanie paznokci, a także pozostawienie długich niezwiązanych włosów przez personel medyczny zarówno w szpitalu, jak i w innych placówkach ochrony zdrowia – takie stanowisko zajęła dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultantka w dziedzinie epidemiologii w odpowiedzi na pytanie śląskiego inspektora sanitarnego. Powołuje się przy tym na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zgodnie z nimi w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym podstawowe znaczenie ma prawidłowa higiena rąk. A sztuczne lub malowane paznokcie, a także biżuteria mogą odgrywać negatywną rolę w rozprzestrzenianiu się zakażeń.
Stanowisko krajowego konsultanta ds. epidemiologii zostało przesłane do wszystkich placówek medycznych na terenie województwa śląskiego.
– Na co dzień szkolimy personel i uświadamiamy, że kontrolę zakażeń trzeba opierać na świadomości przestrzegania higieny rąk. Ta opinia bardzo nam pomoże. Nie jest obowiązującym prawem, ale dyrektorzy powinni ją wziąć pod uwagę, tworząc wewnętrzne regulaminy – podkreśla Beata Ochocka, krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Wytyczne wywołały wśród personelu medycznego duże emocje. Sądząc po opiniach wygłaszanych na forach internetowych, zalecenia nie będzie łatwo wdrożyć.
– Zakażenia szpitalne są wszędzie i nie uważam, że nasze zadbane, lekko pomalowane paznokcie były ich przyczyną – pisze użytkowniczka forum internetowego pielęgniarek.
– Zgodnie z zaleceniami WHO paznokcie personelu medycznego muszą być naturalne. Lakier do paznokci jest niebezpieczny. Nie wyobrażam sobie pielęgniarki pracującej przy inkubatorze, która dotyka dziecko, a ma pomalowane paznokcie – ripostuje Beata Ochocka.
Śląski sanepid już zapowiada, że będzie czuwać nad wdrożeniem zaleceń. Zgodnie bowiem z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) na kierownikach placówek medycznych oraz innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych spoczywa obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.