Zmienią się zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, czyli m.in. przez fizjoterapeutów, epidemiologów, toksykologów czy mikrobiologów.
Resort zdrowia przygotował projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w tych dziedzinach. Nowy akt prawny jest potrzebny, ponieważ specjalizację na dotychczasowych zasadach będzie można odbywać jedynie do 30 czerwca 2016 r. Wtedy wygaśnie rozporządzenie ministra zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz. 1419 ze zm.).
Projekt w większości powiela przepisy określone w tym ostatnim akcie prawnym. Jednak niektóre procedury zostaną zmodyfikowane. Po wejściu w życie nowych przepisów postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone przez wojewodę. Dotychczas zajmowały się tym jednostki szkolące przy udziale konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody.
– Przyjęty w projekcie model służy usprawnieniu i skróceniu postępowania kwalifikacyjnego, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na osobach, które zamierzają rozpocząć szkolenie specjalizacyjne – zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Zmieni się system dopuszczania do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). Dotychczas procedura ta była kilkuetapowa. W przypadku gdy dana osoba nie zrealizowała wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego, nie mogła przystąpić do egzaminu. Przepisy nie określały jednak, w jakim trybie powinna uzupełnić braki. Zgodnie z projektem to wojewoda będzie podmiotem właściwym do weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem. Jeśli uzna, iż dana osoba nie odbyła w pełni szkolenia, skieruje ją do odpowiedniej jednostki szkolącej.
Nowością jest także zniesienie ograniczeń czasowych w zdawaniu PESoz. Obecnie zainteresowani muszą złożyć dokumenty do PESoz w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia specjalizacji, w następnie w ciągu trzech lat zdać ten egzamin. Zgodnie z projektem będą mogli przystąpić do niego, nawet jeśli termin ten upłynął.
Eksperci pozytywnie oceniają proponowane zmiany. – Więcej osób będzie rozpoczynało specjalizację w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Teraz zniechęca ich to, że sami muszą pokrywać koszty specjalizowania się. W przypadku fizjoterapeutów uzyskanie tytułu specjalisty to wydatek rzędu nawet 20 tys. zł – podkreśla dr Zbigniew Wroński, konsultant krajowy ds. fizjoterapii.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji