Nasze państwo łoży na leczenie alkoholików, wspiera próbujących odejść od nałogu narkomanów – pisze pani Jadwiga z Krakowa. – Czy jednak, poza eliminacją kolejnych miejsc, w których można palić, wspiera jakkolwiek tych, którzy chcą rzucić palenie? Wydaje mi się, że problem jest nadal ogromny, a od strony lekarskiej zdominowany przez prywatne gabinety, w których słono trzeba płacić za kurację. Czy NFZ przewiduje finansowanie terapii palaczy – zastanawia się czytelniczka
Tak. Jeżeli pani Jadwiga jest zainteresowana terapią antynikotynową, powinna się po prostu zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu w publicznej przychodni, z której usług korzysta, na badanie profilaktyczne. Badanie palaczy wykonywane jest w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP).
Program ten adresowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i palą nałogowo papierosy, a w szczególności do kobiet i mężczyzn miedzy 40. a 65. rokiem życia, u których nie zdiagnozowano wcześniej POChP ani przewlekłego zapalenia oskrzeli czy rozedmy płuc, a które nie kontrolowały stanu swojego zdrowia za pomocą badania spirometrycznego w ciągu ostatnich trzech lat (36 miesięcy).
Badanie profilaktyczne prowadzi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmuje ono wywiad mający na celu ocenę poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie. Wymienione wyżej osoby po czterdziestce dostaną skierowanie na badanie spirometryczne. Dodatkowo zaplanowano pogadankę edukacyjną dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu (w tym ryzyka zachorowania na POChP, choroby nowotworowe i układu krążenia). Badanie profilaktyczne powinno się zakończyć zaplanowaniem terapii odwykowej. Ten ostatni punkt dotyczy jednak tylko osób, które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni. Następnie można liczyć na opiekę lekarza podczas całej terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Gdyby zaplanowana na 30 dni podstawowa terapia odwykowa zakończyła się niepowodzeniem, osoby silnie zmotywowane do rozstania się z nałogiem oraz kobiety palące w ciąży mogą zostać skierowane do kolejnego etapu terapii. Natomiast osoby, u których badania spirometryczne wykażą nieprawidłowości, zostaną skierowane do dalszej diagnostyki i na leczenie.
Podstawa prawna
Art. 48 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).