Pierwsze czytanie projektu w tej sprawie odbyło się w środę na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Przeniesienie finansowania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych z resortu zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgłosili go posłowie PO.

Resort zdrowia poparł przygotowany projekt. Wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki ocenił, że umożliwi on w przyszłości układanie kalendarza szczepień „w oparciu o racjonalne wytyczne i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, a nie dostępności finansowania”. Dodał, że NFZ jest najbardziej zainteresowany inwestycjami w zdrowie obywateli, które przeciwdziałają konieczności ponoszenia kosztów leczenia chorób zakaźnych, którym można zapobiec.

Poseł Patryk Jaki (ZP) zwrócił uwagę na ryzyko występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- Zmuszanie wszystkich dzieci do szczepień, np. dzieci które mają obniżone napięcie mięśniowe, jest jednak nadużyciem – powiedział.

Dodał, że potrzebna jest też dyskusja nt. „odpowiedzialności państwa wobec niepożądanych odczynów poszczepiennych”.

P.o. głównego inspektora sanitarnego Marek Posobkiewicz zapewniał, że ciężkie powikłania po szczepieniach zdarzają się bardzo rzadko. Jak poinformował, w 2014 r. w Polsce zarejestrowano trzy powikłania „które spełniały kryteria europejskie”. Dodał, że często jako powikłania poszczepienne zgłaszane są zachorowania, które nie są efektem szczepienia.

Przewodniczący komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) przypomniał, że dzięki szczepieniom udaje się skutecznie walczyć z wieloma ciężkimi chorobami. Dodał, że rodzice, decydujący się na nieszczepienie dzieci, powinni być świadomi konsekwencji zdrowotnych, jakie mogą się z tym wiązać.

Zgodnie z projektem NFZ zostanie zobowiązany do finansowania zakupu szczepionek potrzebnych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych. Środki na ich zakup będą określane w planie finansowym Funduszu. Ministerstwo zdrowia, które dziś finansuje szczepienia, będzie robić to nadal jedynie w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

W ocenie wnioskodawców proponowana zmiana zwiększy elastyczność podejmowania decyzji o rozszerzaniu listy chorób objętych działaniami profilaktycznymi w formie szczepień ochronnych. W uzasadnieniu projektu podkreślają, że NFZ dysponuje kilkunastokrotnie większym zasobem środków potrzebnych do realizacji celów polityki zdrowotnej. Ich zdaniem przyczyni się to do sukcesywnego poszerzania Programu Szczepień Obowiązkowych i dostosowania zakresu stosowanych w Polsce szczepień profilaktycznych do aktualnych potrzeb zdrowotnych populacji.

W uzasadnieniu wskazano m.in., że proponowana ustawa umożliwi objęcie publicznym finansowaniem powszechnej populacyjnej profilaktyki zakażeń np. dwoinką zapalenia płuc (pneumokokami), ludzkim wirusem brodawczaka (HPV), a także dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (meningokokami).

Zaproponowany w projekcie termin wejścia noweli w życie to 1 stycznia 2017 r.

Dziś szczepienia obowiązkowe odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza Główny Inspektor Sanitarny. Koszty zakupu szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych (ponad 80 mln zł rocznie) finansowane są z budżetu państwa - z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

Oprócz szczepień obowiązkowych są także szczepienia zalecane. Wykaz szczepień zalecanych dla określonych grup z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Polski określa w drodze rozporządzenia minister zdrowia. Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.