Ukończenie odpowiedniego szkolenia lub 3 lata doświadczenia zawodowego tak będą wyglądały nowe wymagania dla pracowników służby zdrowia, którzy odpowiadają za przeprowadzanie ochronnych iniekcji.

Ministerstwo Zdrowia stworzyło projekt zmian do rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Do tej pory obowiązkową profilaktykę zgodnie z art. 17 ust. 6 i 10 pkt. 3 rozporządzenia (Dz. U z 2011 nr 182 poz. 1086) przeprowadzali lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy „odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Zgodnie z wolą projektodawcy do grona podmiotów uprawnionych do dokonywania iniekcji dołączą osoby posiadające minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Projektowana zmiana została wymuszona na resorcie. Zgodnie z 6-letnim okresem przejściowym wprowadzonym w art. 67 pkt. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 nr 234 poz. 1570 z zm.) pracownicy służby zdrowia powinni zdobyć w tym czasie wymagane przepisami kwalifikacje. Niestety nie wszystkie osoby, które przeprowadzają szczepienia zrealizowały stawiane przed nimi wymagania – czytamy w uzasadnieniu zmian. Ministerstwo wychodząc im naprzeciw stworzyło nowe przepisy pozostawiając 3-letnie doświadczenie w alternatywie do kursów. „Doświadczenie, jakie zdobyły w pracy pozwala przyjąć, że posiadają odpowiednie przygotowanie do przeprowadzenia szczepień ochronnych“ – informuje projektodawca.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.