Gminy uzdrowiskowe mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że resort zdrowia zażegna kłopoty kadrowe uzdrowisk. Sanatoria dla osób dorosłych będą mogły bowiem zatrudniać lekarzy z I stopniem specjalizacji.
Obniżenie wymogów przewiduje projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Resort zdrowia właśnie przekazał go do konsultacji. Ministerstwo tłumaczy, że na takie rozwiązanie zdecydowało się na wniosek podmiotów prowadzących takie placówki. Resort rozszerzył definicję lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych o tych medyków, którzy posiadają wyłącznie I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Poza tym w szpitalach uzdrowiskowych oraz placówkach ambulatoryjnych, w tym także dla dzieci będą mogli pracować lekarze z I stopniem specjalizacji w dziedzinie tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska. Pod warunkiem jednak, że ukończą kurs w zakresie podstaw balneologii. Decyzja oznacza, że resort zdrowia zmienia swoje dotychczasowe podejście do zatrudniania jedynkowiczów, których rola w systemie ochrony zdrowia od kilku lat była ograniczana na rzecz w pełni wykwalifikowanych specjalistów. Tego typu zmiany są oczekiwane przez lekarzy i samorządowców (zwłaszcza starostów), którzy borykają się z niedoborem lekarzy w małych miejscowościach.
Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przekazany do konsultacji społecznych