NFZ nie rozlicza lekarzy pierwszego kontaktu z liczby badań zlecanych pacjentom oraz wydatków poniesionych na ten cel. To oburza ekspertów.

Lekarze, którzy od stycznia dostali od NFZ podwyżkę stawki za jednego pacjenta prawie o połowę, wcale nie przeznaczyli jej na dodatkowe badania dla chorych. Tymczasem pracownicy laboratoriów twierdzą, że wykonują tyle samo analiz na zlecenie medyków pierwszego kontaktu co wcześniej. Także ze statystyk NFZ wynika, że ich liczba nie wzrosła.

W drugiej połowie roku lekarze, którzy szczegółowo rozliczają się z wykonanych badań, oraz ci, którzy zlecają ich najwięcej, mają otrzymać kolejne podwyżki. Medycy już zapowiadają, że indywidualne raporty z wykonanej diagnostyki będą przesyłać dopiero w 2016 r., ale większych pieniędzy domagają się już teraz – za opiekę nad starszymi pacjentami. Eksperci postulują radykalną zmianę systemu finansowania ich pracy.