Ebola i wąglik zostaną wykreślone z wykazu chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie może stanowić podstawę do wydania przez straż graniczną decyzji o odmowie wjazdu chorego cudzoziemca na terytorium RP. Pozostaną na nim natomiast m.in. błonica, cholera, dżuma, grypa, gruźlica czy ospa.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, przekazanego do konsultacji społecznych. Resort musi przygotować nowy wykaz na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o cudzoziemcach. Gdy nowa regulacja wejdzie w życie, stary wykaz przestanie obowiązywać. Z poprzedniego aktu wykonawczego zostanie wykreślonych kilka zakaźnych schorzeń odzwierzęcych, m.in. tularemia, wąglik i wścieklizna.
Reklama
– Człowiek od człowieka nie zarazi się tymi chorobami, w związku z tym osoby na nie cierpiące nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego – tłumaczy Andrzej Horban, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych.

Reklama
Z wykazu znikną także wirusowe gorączki krwotoczne, tj. ebola i marburg, które wiążą się z ryzykiem epidemii, choć w Polsce jest ono niewątpliwie mniejsze ze względu na chłodny klimat.
– Te choroby przenoszą się między ludźmi, ale nie jestem zwolennikiem tworzenia dla nich sztucznych barier czy blokad na granicach. Tego typu działania są kosztowne i trudne do wyegzekwowania – dodaje Andrzej Horban.
Resort zdrowia podkreśla, że przepisy będą stosowane na granicach tylko w pewnych wyjątkowych sytuacjach – np. gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zarekomenduje państwom członkowskim odmowę wjazdu osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, o ile nie będą one w stanie udokumentować odbytych szczepień.
Inną ze zmian jest rezygnacja z wymieniania objawów klinicznych, które mogą stanowić podstawę podejrzewania chorób zakaźnych objętych przepisami rozporządzenia. Mogą one bowiem ulegać niemożliwym do przewidzenia zmianom. Taka sytuacja miała miejsce w czasie epidemii gorączki eboli w Afryce Zachodniej w 2014 roku. Wówczas dominowały objawy chorobowe dotyczące układu pokarmowego, podczas gdy wcześniej głównie występowały krwotoki. Przy czym w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia epidemią WHO oraz polskie służby sanitarno-epidemiologiczne opracują charakterystykę objawów choroby. Informacje te będą na bieżąco przekazywane Straży Granicznej. ©?
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji