O ewentualne zmiany i rozszerzenie programów pytała w interpelacji posłanka Monika Rosa (KO). Wiceminister zdrowia Piotr Bromber odpowiedział, że resort zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowanie analizy m.in. w zakresie przesunięcia górnej granicy wieku kwalifikującego do udziału w programach badań przesiewowych (raka szyjki macicy – do 64 lat, raka piersi – do 74 lat, raka jelita grubego – do 69 lat). – Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwa analiza tych materiałów, następnie zostaną one przedstawione do decyzji ministra zdrowia w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian – poinformował wiceminister.

Jak dodał, AOTMiT zaproponowała rozszerzenie grupy osób biorących udział w programie o kobiety w wieku od 40 do 49 lat oraz od 70 do 74 lat. Ta kwestia również jest analizowana.

Posłanka pytała także m.in. o to, czy planowane jest umożliwienie wykonywania cytologii w ramach NFZ częściej niż co trzy lata. I w tym przypadku wiceminister Bromber wskazał na trwające analizy. Przypomniał też, że do końca br. trwa pilotaż badań HPV-DNA (oparty na testach HPV-DNA oraz badaniach cytologicznych), który ma ewentualnie potwierdzić słuszność wprowadzenia badań HPV-DNA do badań przesiewowych raka szyjki macicy i tym samym jego ewentualną modyfikację.

Reklama

Jeśli zaś chodzi o zwiększenie częstotliwości wykonywania mammografii – co roku, zamiast co dwa lata – o co również pytała Monika Rosa, wiceminister podkreślił, że wynikające z badań mammograficznych promieniowanie może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, dlatego ich liczba powinna być dostosowania do stosunku uzyskiwanych korzyści zdrowotnych i ryzyka. – Model przewidujący liczbę przypadków zachorowań na raka piersi, które można przypisać pojedynczej dawce promieniowania mammografii cyfrowej, oszacował, że liczba zgonów z powodu raka wywołanego promieniowaniem wahała się od dwóch zgonów na 100 tys. kobiet w wieku 50–59 lat badanych w schemacie co dwuletniej mammografii oraz do 11 zgonów na 100 tys. osób w wieku od 40 do 59 lat poddawanych corocznej mammografii – wskazał. ©℗