Możliwość finasowania badań genetycznych dla wszystkich pacjentów, nie tylko dzieci i młodzieży, zakłada jedna z poprawek senackiej komisji zdrowia do ustawy o Funduszu Medycznym. Senatorowie chcą także m.in. zwiększenia puli pieniędzy na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL).

Nowelizacja, którą Senat rozpatruje na trwającym posiedzeniu, m.in. umożliwia finasowanie z Funduszu Medycznego (FM) zalecanych szczepień ochronnych (czyli obecnie nierefundowanych) oraz diagnostyki genetycznej wykonywanej dzieciom. Poza tym zwiększa kwoty, jakie w ramach FM mogą być przeznaczane na innowacyjne leczenie. Pozwala także na dofinansowywanie z pieniędzy funduszu innowacyjnych rozwiązań leczniczych i diagnostycznych, czyli wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Senatorowie z komisji zdrowia zaproponowali do ustawy kilka poprawek. Zarekomendowali m.in., by badania genetyczne mogły być finansowane z funduszu bez względu na wiek chorych. W opinii senackich legislatorów zawężenie grupy pacjentów mogących korzystać z tego rozwiązania do tych poniżej 18 lat może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Z tym stanowiskiem polemizowała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta (była to bowiem prezydencka inicjatywa), wskazując, że FM nie jest jedynym źródłem finansowania diagnostyki genetycznej i jest ona dostępna w ramach refundacji według określonych wskazań. Jednocześnie deklarowała, że kancelaria jest otwarta na dyskusję o rozszerzeniu możliwości finansowania badań z FM na wszystkich pacjentów, wymaga to jednak określenia kryteriów, na jakich miałoby się to odbywać. – To jest pierwszy krok do zmian w Funduszu Medycznym – podkreśliła, mówiąc o procedowanej nowelizacji.
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO) przekonywała jednak, że ograniczenia w finasowaniu diagnostyki genetycznej nie są uzasadnione względami klinicznymi i jako takie powinny zostać zniesione.
Komisja chce także zwiększenia wysokości rocznego limitu środków funduszu przeznaczanych na finansowanie leków w ramach RDTL. Ustawa podnosi go z 3 proc. do 4 proc. „sumy kwot zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców, przeznaczonych na finansowanie leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii”. Senatorowie wnioskują, by było to 5 proc.
Głosowanie w sprawie ustawy na posiedzeniu plenarnym odbędzie się prawdopodobnie dziś. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa rozpatrywana przez Senat