Po nowelizacji rozporządzenia z 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz.U. poz. 1655), w roku akademickim 2022/2023 będzie 9481 miejsc na kierunku lekarskim, a na lekarsko-dentystycznym – 1334.
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów lekarskich decyzją ministra edukacji i nauki z 5 sierpnia br., a więc już po wydaniu rozporządzenia w sprawie tegorocznych limitów. Stąd konieczność znowelizowania go. Dzięki temu uczelnia będzie mogła przeprowadzić rekrutację na ten kierunek jeszcze w tym roku akademickim.