O zmianę wnioskowała Rada Sanitarno-Epidemiologiczna działająca przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Zmiana ta została wprowadzona w rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. poz. 182).
Regulacja doprecyzowuje ponadto, że książeczka szczepień jest osobnym dokumentem. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami stanowiła ona część książeczki zdrowia, ale ten ostatni dokument już nie obowiązuje.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 20 lutego 2015 r.