Właśnie się skończyły konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 704). To ważna informacja zarówno dla pacjentów, jak i producentów takich produktów.