Ustalenie treści i czytelności komunikatów w reklamach wyrobów medycznych oraz ograniczenie miejsc, w których takie produkty można promować – to główne cele projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych, które w czwartek opublikowano na łamach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia stanowi akt wykonawczy do ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).

Zgodnie z propozycjami reklama wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości miałaby zawierać informacje o przeciwwskazaniach do używania produktu, jeżeli takie występują. Ponadto informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem produktu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem. Obowiązkowe byłoby też wskazanie nazwy producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
Dane zawarte w reklamie wyrobu miałyby być przedstawiane w formie audiowizualnej lub wizualnej w sposób widoczny i czytelny albo wyraźnie w sposób dźwiękowy. Poza tym proponuje się, aby reklama wyrobów medycznych zawierała jedno z dwóch ostrzeżeń, zależnych od tego, czy dla danego wyrobu zidentyfikowano przeciwskazania do stosowania. Zaproponowano również szczegóły dotyczące widoczności tychże komunikatów oraz minimalny czas ich odczytywania przez lektora.
Minister zdrowia chce też, aby reklama wyrobów medycznych nie ograniczała powierzchni ekspedycyjnej przeznaczonej dla osób korzystających z usług apteki i była umieszczana w stałych, wydzielonych miejscach. W podmiotach leczniczych reklamy wyrobów medycznych miałyby być zaś umieszczane tylko w poczekalniach dla pacjentów.
Zarówno w aptekach, przychodniach, jak i placówkach obrotu pozaaptecznego (a więc np. w kioskach, sklepach spożywczych i na stancjach benzynowych) nie wolno byłoby stosować dźwiękowych lub audiowizualnych reklam wyrobów medycznych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji