W wielu przypadkach krew ratuje życie. Prawdziwą wartość tego płynu znają jedynie osoby, które znalazły się w potrzebie. Krwi nie można wyprodukować, jej jedynym źródłem są ludzie.

Nie każdy chce i nie każdy może być krwiodawcą. Osoby, które zdecydują się na dołączenie do grona krwiodawców muszą spełniać określone wymagania, dbać o siebie i przede wszystkim systematycznie poddawać się procedurze pobrania, co wielu utożsamia z największym życiowym horrorem. W zamian każdy Honorowy Dawca Krwi (czyli osoba, która chociaż raz oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana we właściwej instytucji) otrzymuje następujące przywileje:
• dzień wolny w pracy, kiedy oddaje krew oraz w terminie okresowych badań lekarskich, poprzedzających pobranie. To samo dotyczy osób uczących się,
• zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu poboru,
• posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 kcal po każdym pobraniu,
• możliwość odliczenia wartości oddanej krwi od dochodu na określonych zasadach,
• możliwość otrzymania bezpłatnych wyników badań, robionych podczas kwalifikacji,
• bezpłatne otrzymanie karty identyfikacyjnej grupy krwi (po określonej ilości pobrań).

Dodatkowo osoby, które otrzymały miano Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (czyli kobiety, które oddały więcej niż 5 litrów i mężczyźni, którzy przekroczyli 6 litrów) mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych bez kolejki. Ponadto mogą oni bezpłatnie zaopatrywać się w leki, związane z donacją. Uprawnienie to przysługuje na podstawie recepty do wysokości limitu finansowania.