ZIP to specjalny portal, za którego pośrednictwem każdy ubezpieczony może sprawdzić, jakich świadczeń udzielono mu w ramach NFZ oraz czy jest uprawniony do bezpłatnego leczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem udostępnienia informacji jest wystąpienie do funduszu o wydanie danych dostępowych, tj. nazwy użytkownika i hasła do systemu.
Prof. Lipowicz zauważa jednak, że informacji o objęciu ubezpieczeniem i udzielonych świadczeniach są pozbawione m.in. osoby ubezwłasnowolnione, niepełnosprawne oraz obłożnie chore. Powód? Fundusz odmawia ich ustawowym przedstawicielom wydania potrzebnych haseł. Zdaniem rzecznika takie działanie jest bezprawne.
Zastrzeżenia RPO budzi też sposób, w jaki NFZ prowadzi w systemie Zintegrowanego Informatora Pacjenta konta małoletnich. Fundusz nie wydaje bowiem danych dostępowych rodzicowi, który nie zgłosił dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Tymczasem zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nieletni pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, to każdy z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.