Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. W większości dotyczy ona poprawienia przepisów krajowych implementujących dyrektywę unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, ale przy okazji likwiduje Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego i Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Zmiany dotyczą m.in. usług transgranicznych świadczonych czasowo i okazjonalnie przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw Unii Europejskiej (np. zniesienia obowiązku podawania w takim przypadku informacji o miejscu i czasie wykonywania czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu) czy procedury uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie przez położne kwalifikacji.
Jednak najbardziej oczekiwane z przewidzianych w noweli zmian to rezygnacja ze wspomnianych egzaminów. Przypomnijmy, ze względu na pandemię ich pierwsza edycja miała się odbyć dopiero w tym roku, ale przedstawiciele obu zawodów optowali, by ich nie przeprowadzać w ogóle (pisaliśmy o tym w tekście „Resort zdrowia zamierza wycofać się z egzaminów, których nie było”, DGP nr 138/22). Tym bardziej że studia na obu tych kierunkach kończą się egzaminem, a obowiązek egzaminowania ratowników przez zewnętrzny podmiot został wprowadzony, zanim wprowadzono dla nich standardy kształcenia.
W trakcie II czytania poseł Wojciech Maksymowicz z Koła Parlamentarnego Polska 2050 wniósł poprawkę mającą na celu całkowite wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących komisji bioetycznych (nowelizuje ona bowiem również m.in. ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm. oraz o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Dz.U. z 2020 r. poz. 836 ze zm.), jednak po negatywnym zaopiniowaniu przez komisję zdrowia została ona odrzucona.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu