Profilaktyczne programy onkologiczne będą kontynuowane, zwiększane jest ich finansowanie – zapewnia resort zdrowia w odpowiedzi na medialne doniesienia o wstrzymaniu badań. Skąd wzięły się te informacje? Być może stąd, że zmienia się dotychczasowa formuła Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – wcześniej były one realizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, teraz ich finansowanie przejmuje NFZ.

Podczas wczorajszego briefingu Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, przypomniał, że resort informował o tej zmianie już pod koniec zeszłego roku, uprzedzając, że w dotychczasowej formule program będzie funkcjonować maksymalnie do końca sierpnia br. Podkreślił, że 8 czerwca br. resort wysłał pismo do wszystkich jego operatorów, przypominające o zmianach, z prośbą o aneksowanie umów do czasu przejęcia programu przez NFZ.
O tym, że resort wstrzymuje program, poinformowały w piątek „Fakty” TVN. Podawano przykład szpitala klinicznego w Poznaniu, który z tego względu zawiesił wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku dziedzicznych nowotworów. Resort jeszcze w weekend te informacje zdementował. Wczoraj rzecznik MZ wyjaśniał, że dyrekcja wspomnianego szpitala w odpowiedzi na pismo z resortu wysłała aneks, w którym prosi o zwiększenie finansowania o ok. 150 tys. zł. Zanim otrzymała odpowiedź, ukazał się materiał informujący o wstrzymaniu badań.
Wojciech Andrusiewicz podkreślał, że nakłady na profilaktykę onkologiczną są zwiększane. – Po zmianach przeznaczymy na ten cel w ciągu pół roku aż 54 mln zł (wcześniej roczny koszt wynosił ok. 25–27 mln zł) – mówił. Do programu są wprowadzane też nowe badania genetyczne.
Przypomnijmy, że w kwietniu resort skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który miał wprowadzić do ambulatoryjnego koszyka programy profilaktyczne dotychczas realizowane na podstawie Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zastąpionego przez Narodową strategię onkologiczną (pisaliśmy o tym w DGP nr 75/2022, „Profilaktyczna kolonoskopia raz na 10 lat, opieka dla obarczonych ryzykiem”). Przeniesienie miało zapewnić im ciągłość, bo w dotychczasowej formule miały być realizowane do końca czerwca. Po tym terminie ich finasowanie powinien przejąć NFZ. Proces legislacyjny się jednak dotąd nie zakończył, co mogło wywołać niepokój. ©℗