Przypomnijmy, rządowy projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801) był owocem porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku z trójstronnym zespołem ds. ochrony zdrowia, a na realizację jego założeń resort zdrowia planuje przeznaczyć 7,2 mld zł (choć przedstawiciele samorządów szacują, że całkowite koszty ustawy to nawet dwa razy tyle).
Nowa regulacja ma wejść w życie 1 lipca br. i podnieść najniższe płace w ochronie zdrowia poprzez modyfikację współczynników (zgodnie z ustawą najniższa pensja stanowi iloczyn tzw. średniej krajowej i współczynnika przypisanego przez ustawę danej grupie zawodowej).