Od stycznia fundusz zacznie dostawać z ZUS informacje o faktycznie zapłaconych przez płatników składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Zaległości zbliżają się do 7 mld zł.
Dotychczas NFZ takich danych nie otrzymywał, trafiały do niego z ZUS tylko informacje o składkach należnych. Płacić za leczenie osób zgłoszonych do ubezpieczenia, lecz z nieopłaconymi składkami, jednak musiał. Od 1 stycznia 2015 r. ZUS będzie zobowiązany do przekazywania funduszowi na bieżąco informacji o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych. Ma mu bowiem podawać datę przekazania daniny przez samozatrudnionych oraz właścicieli firm opłacających składki za siebie i pracowników.
Według ekspertów to tylko kosmetyczna zmiana, bo NFZ nadal nie będzie miał prawa do ściągania zaległości składkowych. Takie uprawnienia ma tylko ZUS. A ten przeprowadza kontrole i ściąga zaległości według własnego harmonogramu. ZUS nie odpowiedział na pytanie DGP, czy od stycznia będzie więcej kontroli w tym zakresie.