NFZ obcina o 20 proc. kontrakty niepublicznym jednostkom medycznym. Takich problemów nie mają publiczne szpitale.
W tym roku świadczeniodawcy w całym kraju nie musieli startować do konkursów w NFZ. Zgodnie z nowelizacją z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138) – fundusz przedłuża im obowiązujące umowy. Nie oznacza to jednak, że ich aneksowanie odbywa się na dotychczasowych warunkach. Świadczeniodawcy mogą bowiem być pewni tylko jednego – będą mieli kontrakt. Natomiast jego ostateczna wysokość dla większości placówek medycznych jest wielką niewiadomą. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Mazowszu.

Prywatni zaciskają pasa