"Rada Europejska odniosła się do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w UE oraz wpływu pojawienia się nowego wariantu Omikron wywołującego zaniepokojenie. Przypomina o zasadniczym znaczeniu szczepień w walce z pandemią. Kluczowe znaczenie ma rozwijanie procesu szczepień, tak żeby (szczepionki) trafiały do wszystkich oraz dostarczanie dawek przypominających. W tym kontekście kluczową kwestią pozostaje przezwyciężenie niechęci do szczepień, w tym rozwiązanie problemu dezinformacji. Oprócz szczepień należy kontynuować wdrażanie strategii UE w zakresie leków na Covid-19, w tym wspólne zamówienia" - czytamy w konkluzjach.

"Niezbędne są ciągłe skoordynowane wysiłki, aby reagować na rozwój sytuacji w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby wszelkie ograniczenia opierały się na obiektywnych kryteriach i nie utrudniały funkcjonowania jednolitego rynku, ani nie ograniczały w sposób nieproporcjonalny swobodnego przepływu osób między państwami członkowskimi i podróżowania do Unii Europejskiej. (...) Rada Europejska podkreśla znaczenie skoordynowanego podejścia do ważności unijnego cyfrowego świadectwa szczepień przeciw Covid-19 i odnotowuje fakt, że Komisja przyjmie w tej sprawie akt delegowany" - ustalili unijni przywódcy.

Reklama

Wyrazili oni przekonanie, że pandemia zostanie przezwyciężona jedynie dzięki globalnej współpracy "opartej na zaufaniu i wzajemnej pomocy". UE zobowiązała się w związku z tym do dalszego eksportu i udostępniania szczepionek oraz zwiększania wsparcie dla krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności w Afryce.

Artur Ciechanowicz (PAP)