Osoby, które jeszcze w tym roku zapiszą się do okulisty i dermatologa, po nowym roku zostaną przyjęte przez lekarza bez skierowania.
Od 1 stycznia 2015 r. do specjalistów w dziedzinie okulistyki i dermatologii trzeba mieć skierowanie. Wymóg wprowadziła nowelizacja z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1138). Zmiana jest wprowadzana przez resort zdrowia w ramach pakietu kolejkowego, który ma skrócić czas oczekiwania chorych na leczenie i poprawić dostęp do specjalistów.
– W rzeczywistości będzie kolejną barierą w leczeniu, bo wydłuży się droga do poradni specjalistycznej – uważa Krzysztof Łanda, założyciel Fundacji Watch Health Care.