Mowa o nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z 10 listopada 2021 r.), które niedawno zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Przypomnijmy, że zgodnie z nim asystentem chirurga będą mogli zostać m.in. pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz ratownik medyczny, a także dietetyk, technolog żywności i żywienia człowieka czy też zdrowia publicznego, pod warunkiem że ukończył wcześniej studia I stopnia i uzyskał tytuł zawodowy licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.