Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła w piątek ocenę leku Paxlovid wyprodukowanego przez amerykański koncern Pfizer. Jest to doustny lek przeciwwirusowy, który zmniejsza zdolność SARS-CoV-2, wirusa wywołującego Covid-19 do namnażania się w organizmie.

"Substancja czynna (Paxlovid) blokuje aktywność enzymu potrzebnego wirusowi do namnażania się. Paxlovid zawiera również niską dawkę ritonawiru (inhibitor proteazy), który spowalnia rozkład (substancji czynnej), umożliwiając jej dłuższe pozostawanie w organizmie na poziomach wpływających na wirusa. Oczekuje się, że lek zmniejszy konieczność hospitalizacji pacjentów z Covid-19" - czytamy w oświadczeniu EMA przesłanym mediom.

Rozpoczęta w piątek procedura oceny nie jest przeglądem etapowym (rolling review) poprzedzającym decyzję o dopuszczeniu na cały rynek unijny. Chodzi w niej raczej o to, by - jak tłumaczy Agencja - o jak najszybsze zbadanie dostępnych danych i wydanie rekomendacji organom krajowym państw UE, które chciałyby ewentualnego dopuszczenia leku na swoim rynku.

Europejska Agencja Leków dopuściła do tej pory na rynek europejski trzy leki na Covid-19. Pierwszy - Veklury, który zaburza produkcję wirusowego RNA - w lipcu 2020 r. Dwa kolejne - Ronapreve i Regkirona, oparte na przeciwciałach monoklonalnych - 11 listopada br.

Cztery kolejne leki czekają na dopuszczenie do obrotu przez EMA. Dwa z nich to przeciwciała monoklonalne (RoActemra i Xevudy), a dwa pozostałe (Olumiant i Kineret), to immunosupresanty.

Ponadto, Agencja prowadzi już przegląd etapowy jeszcze dwóch leków: doustnego Molnupiraviru i przeciwciała monoklonalnego Evusheld.