Opieka zdrowotna w Polsce w 2013 roku zgłosiła łącznie 8 300 wolnych miejsc pracy – wynika z raportu GUS. Ta stosunkowo niewielka liczba miejsc pracy jest zastanawiająca ze względu na wyraźny niedobór lekarzy w naszym kraju. Jak podaje OECD, w Polsce na 1 000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza.

Taki stan rzeczy powoduje, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie pod względem proporcji lekarzy do liczby wszystkich mieszkańców. Najwięcej lekarzy na 1 000 mieszkańców przypada w Grecji – 6,1 lekarza. Wśród państw sąsiednich najwięcej medyków jest w Niemczech - 3,8 lekarza na 1 000 mieszkańców. Także państwa śródziemnomorskie, jak Włochy i Hiszpania, posiadają więcej lekarzy – odpowiednio 4,1 i 3,8 lekarza na 1 000 mieszkańców.

Liczba lekarzy jaka przypada na 1 000 mieszkańców w Europie / Media
Wolne miejsca pracy w opiece zdrowotnej w 2013 roku (w tys.) / Media

Co ciekawe, w krajach takich jak Wielka Brytania czy Irlandia liczba lekarzy jest niewiele większa niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii na 1 000 mieszkańców przypada 2,8 lekarza, w Irlandii 2,7.

Jak podaje raport OECD od 2000 roku w większości krajów liczba lekarzy wzrosła. Wyjątkami są np. Estonia i Francja, gdzie liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca się nie zwiększyła - informuje Dominika Staniszewska z rynekpracy.pl. Więcej na wynagrodzenia.pl