Takie propozycje znalazły się w raporcie zespołu powołanego przez ministra zdrowia do opracowania założeń reformy szpitalnictwa. Obok podziału szpitali na kategorie i utworzenia Agencji Rozwoju Szpitali (o czym pisaliśmy w tekście „Szpitale z rządową cenzurką – oceny od A do D”, DGP nr 104/21), wśród rekomendacji zespołu znalazły się m.in. zmiany w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali.
Autorzy raportu proponują system kwalifikacji oparty na oddziałach, nie szpitalach. Ma to z jednej strony rozwiązać problem jednostek specjalistycznych, które obecnie często są pomijane, z drugiej – ujednolicić i uprościć sam system.