Zdaniem opozycji projekt ustawy transgranicznej nie zawiera przejrzystego mechanizmu zwrotu kosztów poniesionych przez pacjenta w UE.

Posłowie zapoznali się wczoraj ze sprawozdaniem komisji zdrowia, która rekomenduje przyjęcie tej regulacji.
– Wprowadziliśmy do rządowego projektu około 30 zmian, dzięki którym dokładnie odpowiada on unijnym przepisom – zapewniała Elżbieta Radziszewska (PO), poseł sprawozdawca.
Ustawa wdraża do polskiego prawodawstwa dyrektywę transgraniczną. W projekcie zakłada się, że pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych za granicą, będzie występował z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz zrefunduje mu wydatki według zasad, jakie stosuje w rozliczeniach z polskimi placówkami medycznymi. W przypadku niektórych świadczeń zwrot kosztów będzie uzależniony od uprzedniej zgody NFZ. Fundusz nie będzie mógł jej odmówić, jeśli pacjent jest uprawniony do świadczenia, a w kraju nie jest możliwe jego uzyskanie w terminie uzasadnionym przesłankami medycznymi.
Projekt zawiera też mechanizm, który ma uchronić NFZ przed nadmiernymi wydatkami na leczenie transgraniczne. Określa maksymalny limit wydatków (ok. 1 mld zł), po przekroczeniu którego fundusz wstrzyma do kolejnego roku kalendarzowego zwrot kosztów chorym.
– Oczekiwanie na zwrot kosztów, gdy zostanie on zawieszony, może trwać miesiącami, a projekt ustawy nie przewiduje odsetek za zwłokę. Nie precyzuje także, jakie będą motywy odmowy zwrotu wydatków NFZ – krytykowała Józefa Hrynkiewicz, posłanka PiS.
Natomiast Wanda Nowicka, posłanka niezrzeszona, wytknęła brak przejrzystego mechanizmu zwrotu kosztów. – Pacjenci nie będą mieli możliwości skalkulowania, jaka kwota zostanie im oddana przez NFZ, co jest niezgodne z dyrektywą – podkreślała.
Głosowanie nad projektem odbędzie w piątek. Regulacja jest już spóźniona ponad 10 miesięcy. Kraje UE miały czas na wdrożenie dyrektywy transgranicznej do 25 października 2013 r.
Pacjenci, nie czekając na ustawę, na podstawie samej dyrektywy już wyjeżdżają za granicę, aby się leczyć i występują do NFZ o zwrot kosztów. Do funduszu wpłynęło dotąd 81 wniosków w tej sprawie, które opiewały na łączną kwotę 1,9 mln zł. Większość z nich (54) dotyczyły leczenia zaćmy.
Etap legislacyjny
Projekt po II czytaniu