Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przypomniał, że w budżecie NFZ na "ustawę transgraniczną" zabezpieczono w tym roku ponad 360 milionów złotych. Według danych NFZ, do 12 sierpnia pacjenci wystąpili na drogę sądową w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą w 11 przypadkach.

W czerwcu zapadł jeden wyrok nakazujący NFZ zwrot pieniędzy za zabieg usunięcia zaćmy. Fundusz odwołał się, więc wyrok nie jest prawomocny. W sumie do NFZ wpłynęło 81 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą na łączna kwotę miliona 900 tysięcy złotych.