Państwom członkowskim wolno zakazać w ustawie sprzedawania przez paraapteki leków wydawanych na receptę, nawet jeżeli są pełnopłatne – orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok europejskiego sądu mówiący o relacji ochrony zdrowia publicznego do swobody przedsiębiorczości wywołały włoskie procesy trzech farmaceutek z ministerstwem zdrowia, agencją ds. produktów leczniczych i regionem Lombardii.

Alessandra Venturini, Maria Rosa Gramegna i Anna Muzzio, należące do izby aptekarskiej z Mediolanie, wystąpiły o zezwolenie na sprzedaż w prowadzonych przez nie paraaptekach lekarstw wydawanych na receptę, choć w pełni opłacanych przez kupującego. Wszystkie zaangażowane w koncesjonowanie branży farmaceutycznej we Włoszech organy administracji odmówiły im jednak pozytywnych decyzji. Wyjaśniły, że prawo krajowe zezwala na sprzedaż lekarstw zapisywanych przez lekarzy wyłącznie w aptekach. Farmaceutki zwróciły się więc do sądu administracyjnego Lombardii.