Wraca sprawa budżetowej dotacji na leczenie osób nieubezpieczonych. Już raz była ona przedmiotem sporu między ministrem finansów a prezesem NFZ. Teraz otworzyło się nowe pole konfliktu.
Projekt nowego planu finansowego NFZ na 2013 rok / Dziennik Gazeta Prawna
Posłowie z Komisji Zdrowia rozpatrzą dziś projekt zmiany planu finansowego NFZ na 2013 rok. Jego niespodziewaną nowelizację przygotowała Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ.
Projekt przewiduje m.in. zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez fundusz aż o 938, 7 mln zł.
Z uzasadnienia wynika, że te dodatkowe pieniądze są funduszowi potrzebne między innymi na sfinansowanie leczenia nieubezpieczonych dzieci oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom za granicą.
– Przy czym nie chodzi tu o wydatki wynikające z dyrektywy transgranicznej, a o te zrealizowane na podstawie zgody prezesa NFZ. Kwota jest tak duża, że aż niewiarygodna. Myślę, że pani prezes na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia będzie musiała wyjaśnić, skąd się wzięła taka potrzeba – podkreśla Jarosław Katulski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Enigmatyczna zmiana

Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że kwota budżetowej dotacji przewidziana w projekcie nowego planu finansowego jest zbliżona do tej, którą w sierpniu zakwestionował minister finansów w planie finansowym funduszu na 2014 rok.
Kością niezgody było wtedy ponad 900 mln zł na finansowanie leczenia osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, które same nie płacą za siebie składki zdrowotnej (m.in. dzieci nieubezpieczonych rodziców, bezdomnych czy bezrobotnych). Kwotę zakwestionował minister finansów i nie podpisał planu NFZ na 2014 rok. Fundusz będzie więc musiał działać w przyszłym roku na podstawie budżetu, który nie został zatwierdzony przez resort finansów.
– Być może zwiększenie dotacji budżetowej w tegorocznym planie finansowym funduszu jest potrzebne, aby można było pokryć wydatki poniesione na leczenie osób nieubezpieczonych. Jednak uzasadnienie do projektu nowego planu finansowego jest enigmatyczne i rodzi obawy, że te pieniądze zostaną wydane w nietransparentny sposób – komentuje Tomasz Latos. Z innego zapisu projektu wynika bowiem, że niezbędne jest także zwiększenie innych kosztów funduszu. Wnioskowało o nie sześć oddziałów wojewódzkich NFZ (dolnośląski, mazowiecki, podkarpacki, podlaski, śląski i zachodniopomorski). Łącznie potrzebują dodatkowo 1,2 mld zł.

Nerwowa atmosfera

Wątpliwości co do potrzeby zwiększenia dotacji dla funduszu z budżetu państwa miał też minister finansów. Jak ustalił DGP przez tydzień trwała intensywna wymiana korespondencji pomiędzy resortem, a NFZ. Do wczoraj minister finansów nie podjął decyzji w tej sprawie. Przesądzająco nie chce się też wypowiadać Ministerstwo Zdrowia.
– Zmiana planu finansowego NFZ na 2013 r. nie była przedmiotem rozmów ani uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NFZ – podkreśla Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu. Plan finansowy minister zdrowia zatwierdza w porozumieniu z ministrem finansów, ale po uzyskaniu stanowiska rady NFZ i komisji zdrowia oraz finansów.
– Na obecnym etapie (czyli przed wydaniem opinii przez sejmowe komisje) nie wydaje się właściwe zajmowanie przez ministra stanowiska w zakresie tej zmiany planu finansowego NFZ – podkreśla Krzysztof Bąk.
Małgorzata Gałązka-Sobotka, przedstawicielka pracodawców w radzie NFZ, zwraca uwagę na to, że kwota dotacji budżetowej jest niezbędna, aby zbilansować przychody i wydatki funduszu. Podkreśla, że uruchomienie w tym roku systemu eWUŚ, który umożliwia weryfikację uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych, pozwoliło precyzyjnie wyliczyć kwotę, jaką budżet państwa powinien przekazać na leczenie osób nieubezpieczonych.
– Jeżeli minister finansów cały czas będzie się od tej sprawy odcinał, a minister zdrowia nie będzie miał pomysłu, skąd wziąć te pieniądze, i dotacja nie zostanie zwiększona, będzie to oznaczało deficyt w budżecie NFZ – podkreśla Małgorzata Gałązka-Sobotka.
Zmiana planu nie powinna jednak wpłynąć na bieżące rozliczenia świadczeniodawców z funduszem. Zgodnie z nową jego wersją kwoty, które NFZ ma przeznaczyć w tym roku na świadczenia opieki zdrowotnej, nie ulegną zmianie.
Uruchomienie w tym roku systemu eWUŚ, który umożliwia weryfikację uprawnień pacjentów do świadczeń, pozwoliło wyliczyć kwotę, jaką budżet państwa powinien przekazać na leczenie osób nieubezpieczonych

Procedura zmiany planu finansowego

● Projekt przygotowuje prezes NFZ.

● Zmianę opiniuje rada NFZ oraz komisje finansów i zdrowia.

● Prezes funduszu po rozpatrzeniu opinii komisji, jeżeli zostały wydane, sporządza plan finansowy i przekazuje go wraz z tymi opiniami ministrowi zdrowia.

● Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdza tę zmianę.