Leczenie w sanatorium w całości finansuje chorym NFZ, ale pacjenci dopłacają z własnej kieszeni do wyżywienia i zakwaterowania. Stawki są różne w sezonie i poza nim.

Opłaty te ustala minister zdrowia. Ten wydał nowe rozporządzenie z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zostało właśnie opublikowane w Dz.U. poz. 931. Wejdzie w życie 1 września. Jednak przepisy dotyczące dopłat pacjentów zaczną obowiązywać 1 października.

Średnio koszty ponoszone przez kuracjuszy wzrosną o 3,7 proc., czyli o wskaźnik inflacji. Konieczność podwyższenia opłat Ministerstwo Zdrowia tłumaczy wzrostem cen produktów spożywczych, energii i gazu.

Dopłaty pacjentów do zakwaterowania wzrosną od 0,30 do 1,30 zł za dobę. Za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym o najwyższym standardzie kuracjusz zapłaci w październiku 28,50 zł. Przed zmianą prawa dopłata ta wynosiła o tej porze roku 27,50 zł za dobę.

Wzrost nie satysfakcjonuje jednak samych uzdrowisk. Opłaty są waloryzowane corocznie, ale podwyżka następuje zwykle w ostatnim kwartale danego roku, chociaż dotyczy wzrostu cen, który nastąpił w roku poprzednim.

– Wyższe stawki wprowadzane pod koniec roku nie rekompensują kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców od stycznia – uważa Zdzisław Skwarek, przewodniczący sekcji krajowej uzdrowisk polskich NSZZ „Solidarność”.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw