Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann poinformował w środę senatorów, że obecnie Ministerstwo Zdrowia nie otrzymuje sygnałów o wstrzymaniach przyjęć pacjentów w szpitalach. Dodał, że realizacja świadczeń na przyszły rok została zabezpieczona w kontraktach.

Wiceminister przedstawił w Senacie informację na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania ministra zdrowia w przyszłości.

Neumann przypomniał, że na przełomie października i listopada kilka szpitali ograniczyło planowe przyjęcia pacjentów z uwagi na wyczerpanie środków finansowych. "W chwili obecnej świadczeniodawcy, którzy zaprzestali realizacji świadczeń, po przeprowadzonych z poszczególnymi oddziałami funduszu ustaleniach, wznowili udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z planem finansowym wynikającym z zawartej umowy" - powiedział. Dodał, że w chwili obecnej do Ministerstwa Zdrowia nie wpływają żadne sygnały świadczące o wstrzymaniu lub zaprzestaniu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Wiceminister powiedział, że realizacja świadczeń na przyszły rok została zapewniona w kontraktach. Poinformował, że według stanu na 10 grudnia NFZ podpisał na 2013 r. 98,2 proc. umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (aos) 99,72 proc. umów; opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - 98,84 proc. umów; świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych - 99,74 proc. umów; opieki paliatywnej i hospicyjnej - 99,55 proc. umów; rehabilitacji medycznej - 99,48 proc.; świadczeń kontraktowanych odrębnie - 99,55 proc.

Podkreślił, że podpisano ponad 21 proc. umów z podstawową opieką zdrowotną (poz). Wyjaśnił, że opóźnienie w podpisywaniu umów z poz wynika z późniejszego przedstawienia zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie. "Reszta umów ma zostać podpisana do piątku" - zaznaczył.

Wiceminister zdrowia powiedział, że prawdopodobnie na początku roku będą obowiązywały korzystniejsze wyceny świadczeń pediatrycznych. Dodał, że niedoszacowanie tych świadczeń było jednym z problemów zgłaszanych przez podmioty udzielające świadczenia.

Wiceminister poinformował także o planowanych działaniach MZ m.in. ws. decentralizacji NFZ. "To zmiana, którą chcemy przeprowadzić legislacyjnie wiosną, by mogła wejść w życie po wakacjach" - powiedział. Wiceminister zaznaczył, że decentralizacja Funduszu oznacza likwidację centrali Funduszu, a także ograniczenie roli NFZ do zadań płatnika. "Oddziały regionalne uzyskają autonomię i pełne kompetencje do tego, by na poziomie regionów wspólnie z marszałkami i wojewodami wspólnie ustalać plan zdrowotny dla regionu" - powiedział. "To będzie jeden NFZ z osobowościami prawnymi w poszczególnych regionach" - zaznaczył. Podkreślił, że wyceną świadczeń i kontrolą zajmie się inna instytucja.

Powiedział, że założenia do ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych będą pojawiały się wiosną przyszłego roku. Zaznaczył, że ustawa mogłaby wejść w życie w 2014 r. "Nie przewidujemy w tej chwili dostępu płatników prywatnych do składki publicznej" - podkreślił Neumann. Zaznaczył, że rynek ubezpieczeń prywatnych miałby być nadzorowany. "Chcielibyśmy badać i sprawdzać ryzyko ubezpieczenia pacjenta w długim okresie" - dodał.

Zaznaczył, że ustawa ma "opisać w sposób bardziej przejrzysty i transparentny środki, które idą z prywatnej kieszeni na ochronę zdrowia". Powiedział, że z analiz wynika, że w Polsce spoza kasy NFZ Polacy wydają ok. 30 mld zł. "Spora grupa tych pieniędzy jest płacona wprost z kieszeni, co według nie tylko naszej oceny, ale większości ekspertów, jest to najmniej efektywnie wydawany pieniądz" - zaznaczył.

Neumann powiedział, że nowelizowana będzie ustawa refundacyjna. Zaznaczył, że nowela nie naruszy jej głównych idei, ale naprawi jej mankamenty.

Wiceminister zaznaczył, że przygotowana będzie także ustawa o szpitalach klinicznych. "Będzie to ustawa mówiąca o najważniejszych placówkach podległych ministrowi zdrowia, za które minister zdrowia ponosi odpowiedzialność, nie mając prawie żadnych narzędzi, aby móc realnie wpływać na zarządzanie tymi placówkami" - dodał.

Jak mówił, najpóźniej wiosną powstaną założenia do ustawy o konsultantach medycznych. "Chcemy wprowadzić większą przejrzystość ich działania" - powiedział.