Większość pacjentów oczekuje na oddziale szpitalnym nowoczesnego sprzętu oraz czystości, zaś na izbie przyjęć krótkiego czasu oczekiwania - wynika z raportu "Uzdrowić szpitale", przygotowanego w ramach kampanii edukacyjnej "Zdrowe szpitale".

Celem tej kampanii jest popularyzowanie wiedzy na temat możliwości i korzyści płynących z dobrego zarządzania w szpitalach. Badanie, którego wyniki PAP otrzymała w poniedziałek, przeprowadzono między 12 kwietnia a 30 września 2012 r. Przeanalizowano ankiety 2309 osób powyżej 15. roku życia z 52 powiatów.

68,44 proc. badanych pytanych o to, jakich warunków oczekuje na oddziale szpitala, wskazało nowoczesny sprzęt medyczny, zaś 67,79 proc. - czystość. Blisko połowa (47,25 proc.) ankietowanych oczekuje ponadto dobrego wyposażenia sal chorych: pościeli, dzwonków, oświetlenia. Pozostałe oczekiwania to: łatwy dostęp do łazienki (30,61 proc.), odpowiednie warunki do snu i odpoczynku (19,89 proc.), smaczne i ciepłe posiłki (17,38 proc.), przystosowanie łazienek do potrzeb chorych; uchwyty, poręcze (13,01 proc.), czytelność oznaczeń i informacji (8,26 proc.) oraz odpowiednie warunki do spożywania posiłków (4,76 proc.).

Z kolei od szpitalnej izby przyjęć w nagłych przypadkach badani oczekują krótkiego czasu oczekiwania (63,04 proc.), dobrej organizacji sposobu przyjęcia pacjenta (60,35 proc.), życzliwości i dostępności personelu izby przyjęć (48,21 proc.) oraz kompetentnej informacji (42,3 proc.).

W przypadku planowanego przyjęcia do szpitala ankietowani wskazywali na życzliwość i dostępność personelu izby (59,17 proc.), dobrą organizację sposobu przyjęcia pacjenta (59,01 proc.), krótki czas oczekiwania w izbie (51,75 proc.) oraz kompetentną informację (48,29 proc.).

Badanych pytano także o to, czego przede wszystkim oczekują od lekarza prowadzącego w szpitalu. Blisko dwie trzecie (64,2 proc.) liczy na wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z planowanym badaniem lub zabiegiem, a ponad połowa (53,05 proc.) - wyrażania się w sposób zrozumiały dla pacjenta. Badani wskazywali też na udane przeprowadzenie zabiegu operacyjnego (46,26 proc.), dostępność w razie potrzeby (34,03 proc.), życzliwość (31,09 proc.) oraz uważne wysłuchanie pacjenta (27,41 proc.).

91,66 proc. ankietowanych udzielenie informacji przez lekarzy o stanie zdrowia ocenia jako bardzo ważne. Za ważne uznaje to 7,09 proc. badanych, a 0,56 proc. - za umiarkowanie ważne.

Udzielanie informacji przez lekarzy o sposobach leczenia za bardzo ważne uznaje 76,52 proc. badanych, 20,36 proc. - za ważne, dla 2,42 proc. jest to umiarkowanie ważne, a dla 0,17 proc. - mało ważne.

Także udzielenie informacji przez lekarzy o dalszym postępowaniu w domu po wypisaniu ze szpitala przez większość pacjentów (65,28 proc.) wskazywane było jako bardzo ważne, a przez 26,81 proc. - jako ważne. Umiarkowanie ważne jest to według 5,36 proc. badanych, a mało ważne - według 1,99 proc.

Adresatem kampanii "Zdrowe szpitale" są przede wszystkim władze samorządowe oraz instytucje publiczne, ale też media oraz pacjenci zainteresowani polepszaniem warunków leczenia szpitalnego. Głównym celem akcji jest edukowanie oraz aktywizowanie tych grup do podejmowania inicjatyw mających na celu wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi. Inicjatorami kampanii są Grupa Nowy Szpital (sieć szpitali działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne) oraz firma doradcza Know How. Natomiast patroni kampanii to m.in. Związek Powiatów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.