Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał Marcina Pakulskiego na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformował w poniedziałek NFZ.
Reklama

Pakulski będzie zastępcą ds. medycznych prezes NFZ Agnieszki Pachciarz. Wcześniej był p.o. dyrektora śląskiego oddziału Funduszu.

Wiceprezesa NFZ powołuje minister zdrowia na wniosek prezesa NFZ po zasięgnięciu opinii rady NFZ. Kandydat jest wyłaniany w drodze otwartego naboru. Pakulski to lekarz - pulmonolog, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Politechnice Częstochowskiej. W 1995 roku podjął pracę w zespole szpitali miejskich w Częstochowie, gdzie w latach 1995-2003 pracował kolejno na stanowisku młodszego asystenta i asystenta. Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, a w 2007 został dyrektorem naczelnym SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

7 lutego 2008 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora śląskiego NFZ w Katowicach. Funkcję tę sprawował do marca 2008 r., kiedy to został zastępcą dyrektora śląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ ds. medycznych. Od lipca 2012 roku znów pełnił obowiązki dyrektora oddziału NFZ w Katowicach.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz obejmując stanowisko prezesa NFZ, zapowiadała, że zamierza kierować Funduszem "kolektywnie" i chce powołać trzech zastępców.