Z danych zebranych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ ogłosili 767 postępowań konkursowych w sprawie programów lekowych. Wpłynęło 639 ofert, 101 umów będzie aneksowanych.
NFZ ma więc niezbędny czas na przeprowadzenie kontraktowania świadczeń z zakresu programów lekowych – zapewnia Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.
Takiej pewności nie mają ani eksperci, ani sami przedstawiciele wojewódzkich oddziałów funduszu. Pojawiły się więc propozycje, aby wydłużyć okres funkcjonowania programów terapeutycznych w dotychczasowej formule do końca tego roku. Na to jednak nie było zgody resortu zdrowia.
Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej umowy na programy lekowe muszą od 1 lipca zastąpić dotychczasowe kontrakty na programy terapeutyczne. To również wiąże się z prowadzeniem negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi dla poszczególnych leków w oddzielnych programach lekowych. Ponadto są one dodatkowo kontraktowane dla ciężko chorych pacjentów, którzy wymagają stałego przyjmowania medykamentów pod bezpośrednią kontrolą lekarza.
Kontraktowanie programów jest prowadzone na podstawie zarządzenia prezesa NFZ, które zostało podpisane dopiero w maju (po tym, jak w życie weszły zmienione listy na leki refundowane). Zarządzenia określają m.in. postępowanie w sprawie zawierania umów, warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem tych umów, zasady udzielania świadczeń oraz sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń.