Sądy częściej przyznają rację NFZ niż pacjentom, którzy bez jego zgody leczyli się za granicą i domagają się rekompensaty.
W pierwszym kwartale tego roku do NFZ już wpłynęły 44 wnioski o wydanie zgody na przeprowadzenie leczenia w innym państwie. W przypadku 40 prezes funduszu wyraził ją, w trzech odmówił, jedna sprawa wciąż czeka na rozstrzygnięcie.
Prezes wyraża zgodę na wykonanie badania, zabiegu czy operacji za granicą w dwóch przypadkach – jeżeli dane świadczenie nie jest w ogóle wykonywane w Polsce oraz gdy czas oczekiwania na jego wykonywanie w kraju jest zbyt długi, a jego nieuzyskanie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta. Aby je wykonać, należy złożyć odpowiedni wniosek i uzasadnić go. Konieczność przeprowadzenia leczenia w innym kraju musi potwierdzić specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny. We wniosku można również zaproponować ewentualne miejsce wykonania zabiegu czy operacji oraz należy dołączyć wstępny kosztorys.