Nagła choroba, uraz lub wypadek podczas urlopu za granicą nie oznacza konieczności poniesienia wydatków na leczenie. Pod warunkiem że przed wyjazdem na wakacje zostanie wyrobiona Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osobie opłacającej składkę zdrowotną przysługuje leczenie gwarantowane przez publiczny system ubezpieczeń kraju UE, gdzie spędza urlop. Musi mieć jednak EKUZ. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie karty w oddziale lub delegaturze NFZ. Można go pobrać ze strony internetowej funduszu (www.nfz.gov.pl) albo w jego oddziale. Tam też po wypełnieniu można go złożyć osobiście lub przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem e-maila. Jeżeli zostanie dostarczony w ten ostatni sposób (i tym samym nie będzie na nim podpisu wnioskodawcy), to trzeba go odebrać osobiście.
Do wniosku nie trzeba dołączać zdjęcia, bo EKUZ, która ma formę plastikowej karty, go nie zawiera. Wniosek jest kompletny jedynie wtedy, gdy został do niego dołączony dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby ubiegającej się o kartę lub jego kserokopia. Dla osoby zatrudnionej dowodem ubezpieczenia jest druk RMUA lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy. Przedsiębiorca może dołączyć kserkopię zgłoszenia do ubezpieczenia oraz dowód opłaconej składki za ostatni miesiąc. Dla emerytów i rencistów dowodem jest kopia legitymacji, zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub aktualny odcinek renty lub emerytury.
Kartę odbiera się w oddziale lub delegaturze NFZ. Jeżeli wniosek nie zwiera błędów formalnych i nie ma potrzeby uzupełnienia załączników, jest ona wydawana jeszcze w dniu złożenia wniosku. W okresie wakacyjnym czas oczekiwania na dokument może się jednak wydłużyć. Nie warto więc z wyrobieniem EKUZ zwlekać do ostatniej chwili przed wyjazdem na wakacje.
Karta może być wydana osobie trzeciej, pod warunkiem że została do tego upoważniona przez wnioskodawcę. Za jej wyrobienie nie jest pobierana żadna opłata. EKUZ jest ważna przez pół roku. Na pięć lat otrzymują ją jedynie emeryci. Okres ważności karty jest liczony od dnia złożenia wniosku w NFZ o jej przyznanie, a nie od momentu jej otrzymania.